Kurumsal
Hekim Çalışma Takvimi
Personel Dilek, İstek Formu
Sağlıklı Yaşam
Hasta ve Hasta Yakını Dilek Formu
Hastanemiz Tanıtım Broşürleri
Anlaşmalı Kurumlar
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Takvim
Hava Durumu
TRABZON
Hastanemiz ile Anlaşmalı Kurumlar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Sosyal Güvenlik Kurumu

Web Adres: http://www.sgk.gov.tr


Of Devlet Hastanesi

Emg, Boyun US, Skortal US, Troid US, Abdomen US Tüm, Üriner Sistem US, Abdomen US, Yüzeysel Doku US, Renkli Doppler, MEme Bilateral US, Meme Uniteral US, Kemik Dansitometre, Mamografi, Obstetrik US, Alt Batın, USB, PET/BT, Sintigrafi, Mikrobiyoloji Tetkik, Patoloji Tetkik, EKO, MR, Helibakteripylori, Parat Hormonu

Web Adres: http://www.ofdevlethastanesi.gov.tr/


Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BT, Boyun US, Skortal US, Troid US, Abdomen US Tüm, Üriner Sistem US, Abdomen US, Yüzeysel Doku US, Renkli Doppler, Meme Bilateral US, Meme Uniteral US, Kemik DAnsitometre, Mamografi, Obstetrik US, Alt Batın, USB, PET/BT, Sintigrafi, Mikrobiyoloji Tetkik, PAtolojik Tetkik, EKO, MR, Helibakteripylori, Parat Hormonu

Web Adres: http://www.trabzonkanuni.gov.tr


Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD)

 

Web Adres:https://www.afad.gov.tr/TR/Index.aspx

Sağlık tesisimize başvuran yabancı uyruklu kişiler, yabancı uyruklu çocuklar, mülteci, sığınmacı, haymatlos kişiler, savaş mağduru olup sığınmacı statüsünde bulunan kişiler ile ilgili mali işlemler AFAD tarafından tanzim edilmektedir.

 

Online Randevu Sistemi

Laboratuar Sonuçları
Hekim Seçme Hakkı
Aile Hekimim Kim?
E-Nabız
Organ
Bilgi Edinme
Online Randevu Sistemi

 


T.K.H.K Duyuruları

SÜRMENE DEVLET HASTANESİ
Adres : Soğuksu mah. Sürmene /TRABZON | Tel :  0462-746 14 22-23 | Fax : 0462-746 14 29 | Email: trabzondhs9@saglik.gov.tr